• सेंसेक्स
 • 33588.08
  26.53 
 • निफ्टी
 • 10348.75
  6.45
 • आइएनआर
  यूएसडी
 •    64.76
    -0.24
 • गोल्ड
  ( रू/10ग्र)
 • 29499.0
  70.0 
 • सिल्वर
  ( रू./1 के.)
 • 39377.0
  106.0