सेंसेक्स 34543.72 -72.92 (-0.21%)
निफ्टी 10586.10 -28.25 (-0.27%)
गोल्ड (JUN) 31356.00 -16.00 (-0.05%)
सिल्वर (MAY) 39575.00 -11.00 (-0.02%)
यूएसडी 66.1990 0.20 (0.30%)