टॉप गेनर्स
कॉन्ट्रेक्ट वर्तमान
(संख्या)
बदलें
(%)
कार्डामॉम - Nov 17 1164.60 1.67
झिंक मिनी - Sep 17 201.05 1.49
झिंक एमयू - Sep 17 201.00 1.46
कार्डामॉम - Oct 17 1183.30 1.37
क्रूड पाम - Oct 17 542.80 1.00
  टॉप लूजर्स
कॉन्ट्रेक्ट वर्तमान
(संख्या)
बदलें
(%)
निकेल - Nov 17 695.50 -3.27
निकेल - Jan 18 699.20 -2.73
एल्युमिनि - Nov 17 138.35 -2.09
निकेल मिन - Nov 17 698.10 -1.09
निकेल मिन - Oct 17 693.40 -1.08